Јавен повик за крајни корисници за Општинско- корисна работа за активноста „Посета и нега на стари лица“

Општина Делчево ги известува сите заинтересирани лица кои сакаат да ги користат услугите од програмата „Општинско- корисна работа“, за активноста „Посета и нега на стари лица“ (Набавка на топол оброк, набавка на основни продукти за хигиена и исхрана, препишување и набавка на лекови, плаќање сметки, пружање на елементарна помош и грижа за старите изнемоштени лица, мерење крвен притисок и шеќер во крвта, помош при основните дневни обврски кои лицата не се можност сами да ги извршуваат (подготовка на оброк, одржување на домот и сл.), придружба до лекар или некоја друга институција по потреба, заедничка прошетка и дружење) да се пријават во просториите на Општина Делчево најдоцна до 28.06.2023 (среда).

Пријавата може да ја пополни и трето  лице во име на крајниот корисник на услугите од активноста „Посета и нега на стари лица“.

Критериуми според кои ќе бидат определени 32 крајни корисници се:

  • The beneficiary is not retired or receives a minimum pension,
  • The user to live alone,
  • The user is not able to perform the services offered by the project.

Municipality of Delchevo

 Municipal project coordinator

           Natasha Dimitrovska

Shares