Соопштение за отстранување хаварисани возила, машини и опрема од јавна површина

Општина Делчево ги известува сопствениците на хаварисани, нерегистрирани возила, приклучни возила и земјоделски машини и механизација кои се поставени на јавни површини дека е потребно да ги отстранат од јавните површини на територијата на Оmunicipality of DelchevoПаркирањето вакви возила на јавни површини строго забрането, бидејќи, освен што ја нагрдува сликата на општината, го попречува and одвивањето на сообраќајот и ја загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот, посебно пешаците, но ја загрозува и негативно влијае врз животната средина. Сопствениците на вакви хаварисани возила, машини и опрема е потребно сами да ги отстранат, во спротивно ќе бидат отстранети from надлежните служби.

Shares